Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web eubet-casino.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi mà không có bất kỳ giới hạn hay điều kiện nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

1. Sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web eubet-casino.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến: văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng, logo, video, âm thanh, đồ họa và nguyên liệu khác, đều thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc được cấp phép sử dụng từ nguồn thứ ba. Việc sử dụng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu trí tuệ thứ ba là vi phạm luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác và có thể xảy ra trách nhiệm pháp lý.

2. Sử dụng hợp lệ

Bạn cam kết không sử dụng trang web eubet-casino.top để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các hoạt động khác vi phạm luật pháp hiện hành. Bạn cũng đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc được áp dụng cho trang web này và không can thiệp vào hệ thống hoặc dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng phương thức không được ủy quyền.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn hiểu và chấp nhận rằng việc truyền thông tin qua internet không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối và có thể gặp phải nguy cơ bị truy cập trái phép từ bên thứ ba.

  • Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích phù hợp.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trước.
  • Bạn có quyền truy cập, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.
  • Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần hoặc toàn bộ trang web eubet-casino.top và/hoặc các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ sự thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt nào của trang web này.

  • Bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản sử dụng để nắm bắt những thay đổi mới nhất.
  • Việc sử dụng tiếp tục trang web sau bất kỳ thay đổi nào được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các điều khoản được sửa đổi.